Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 44 - Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi
Strony: 55-74
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Artykuł przedstawia klasyfikację zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego. W klasyfikacji uwzględniono siedem podstawowych czynników: przyrodnicze, kulturowe, demograficzno-społeczne, ekonomiczne, technologiczne, planistyczne i organizacyjno-samorządowe. W oparciu o uwarunkowania geograficzne (lokalizację przestrzenną), demograficzno-społeczne, ekonomiczną strukturę funkcjonalną oraz wiodącą funkcję najbliższego otoczenia (np. uzdrowiskową, autostradową, parku krajobrazowego itp.) do szczegółowej analizy przyjęto 13 gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym 8 gmin wiejskich i 5 miejsko-wiejskich). Na podstawie dokumentacji planistycznej, głównie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju dokonano analizy i oceny wyżej wymienionych czynników (walorów i zasobów), ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w ich dalszym rozwoju lokalnym

Instytut Geografii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9
falk@umk.pl