Koprodukcja usług publicznych na obszarach wiejskich w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 47 - Zasoby lokalne w polityce terytorialnej
Strony: 7-21
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule rozważa się zagadnienia związane z koprodukcją w usługach publicznych w kontekście rozwoju obszarów wiejskich. W pierwszej części dokonano analizy literatury dotyczącej ujęć teoretycznych koprodukcji usług publicznych, w tym definicji i cech charakterystycznych oraz założeń niezbędnych do osiągnięcia potencjalnego sukcesu w jej wdrożeniach. W drugiej części omówiono możliwe zastosowania koprodukcji usług publicznych na obszarach wiejskich oraz wskazano potencjalne korzyści z jej wdrożeń zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
heffner@ue.katowice.pl

Politechnika Opolska
Katedra Polityki Regionalnej
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
b.klemens@po.opole.pl