Marketyzacja handlowa na obszarach wiejskich województwa łódzkiego

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 55
Strony: 69-81
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Ostatnie lata to okres stopniowego wkraczania procesu marketyzacji handlowej na obszary wiejskie w Polsce. Artykuł ma na celu identyfikację i określenie przyczyn rozwoju tego procesu. Marketyzacja handlowa czyli ekspansja sieci handlowych sklepów wielkopowierzchniowych w znaczący sposób wpływa na przestrzeń handlową obszarów wiejskich. Sieci handlowe (zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym) wprowadzają nową jakość handlową, która w rezultacie wpływa na zmiany przestrzenne, funkcjonalne i społeczne na terenach wiejskich. W dalszej części artykułu zaprezentowano przestrzenny obraz procesu marketyzacji na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Ponadto podjęto próbę określenia wpływu tego procesu na zachowania konsumpcyjne mieszkańców wsi.

Uniwersytet Łódzki
Filia w Tomaszowie Mazowieckim, Katedra Badań Regionalnych
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
blanka.gosik@uni.lodz.pl