Odnowa wsi dolnośląskiej – pierwsze doświadczenia wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Studia Obszarów Wiejskich (2010)
Tom 24 - Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 174-186
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego
50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45b
marta@dcrl.pl

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Wrocławski
Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
glaz@geogr.uni.wroc.pl