Plan rozwoju obszarów wiejskich jako instrument wsparcia procesów restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych w woj. kujawsko-pomorskim

Studia Obszarów Wiejskich (2005)
Tom 08 - Obszary sukcesu na polskiej wsi
Strony: 117-130
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
mirbicz@umk.pl