Podstawowe determinanty jakości życia mieszkańców wsi i miast po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 52
Strony: 23-38
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej–PIB
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
chmielewska@ierigz.waw.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
ul. Świętokrzyska 20, 00–002 Warszawa
jozef.zegar@ierizg.waw.pl