Powiazania infrastrukturalne i funkcjonalne gmin wiejskich w ramach obszaru metropolitalnego – przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Studia Obszarów Wiejskich (2013)
Tom 34 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
Strony: 131-148
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Rozwoju Miast
ul. Cieszynska 2, 30-015 Kraków
mhuculak@irm.krakow.pl

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
magdalena.dej@uj.edu.pl

Instytut Rozwoju Miast
ul. Cieszynska 2, 30-015 Kraków
jarczewski@poczta.fm