Poziom absorpcji oraz kierunki rozdysponowania funduszy wspólnej polityki rolnej pozyskanych przez gospodarstwa rolne w Polsce w 2008 r.

Studia Obszarów Wiejskich (2010)
Tom 24 - Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 11-42
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
beni@amu.edu.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
rudnickir@umk.pl

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
hoff@amu.edu.pl