Problemy wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) na przykładzie programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Studia Obszarów Wiejskich (2005)
Tom 08 - Obszary sukcesu na polskiej wsi
Strony: 107-116
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Urząd Marszałkowski w Lublinie
20-074 Lublin, ul. Spokojna 4
ryszard.jedut@lubelskie.pl