Rola czynników rozwoju regionalnego w kształtowaniu planów edukacyjnych i migracyjnych młodzieży wiejskiej województwa mazowieckiego

Studia Obszarów Wiejskich (2015)
Tom 40 - Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Strony: 35-49
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule dokonano analizy czynników rozwoju regionalnego, które wpływają na decyzje związane z przyszłością młodych mieszkańców województwa mazowieckiego. Artykuł jest wynikiem analizy danych pozyskanych z badania potrzeb i planów młodzieży województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z obszarów wiejskich. Badanie to miało charakter ankietowy, objęło uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pytano w nim m.in: jak młodzież postrzega swoje miejsce zamieszkania, jakie są jej przewidywania dotyczące przebiegu dalszej nauki i kariery zawodowej oraz jak ocenia swoje szanse na rynku pracy. Wyniki potwierdziły znaczenie Warszawy jako bieguna przyciągającego kapitał ludzki ze względu na jakość i ofertę edukacyjną, wielkość stołecznego rynku pracy oraz warunki życia.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
ul. Wiśniowa 41, 02–520 Warszawa

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22, 00–410 Warszawa
biuro@mbpr.pl