Rola odłogów i terenów rekreacyjnych we współczesnych przemianach krajobrazów wiejskich regionu łódzkiego

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 75-88
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W pracy zwrócono uwagę na współczesne przemiany krajobrazów wiejskich regionu łódzkiego objętych zjawiskiem odłogowania oraz rozwojem różnorodnych form osadnictwa rekreacyjnego. W nawiązaniu do warunków siedliskowych przedstawiono obszary częstego występowania odłogów. Z perspektywy ekologiczno-krajobrazowej odniesiono się do fi zjonomicznych i funkcjonalnych aspektów zarastania odłogujących terenów, wskazując na pozytywne następstwa wynikające z obecności obszarów spontanicznego rozwoju zbiorowisk roślinnych. Tereny porolne w wielu przypadkach stają się obszarami recepcyjnymi turystyki, a w szczególności miejscami intensywnego rozwoju osadnictwa rekreacyjnego, reprezentowanego przez „drugie domy” oraz działki letniskowe z trwałymi lub mobilnymi obiektami noclegowymi. W końcowej części artykułu przedstawiono liczne przykłady współwystępowania odłogów i terenów rekreacyjnych, jako potwierdzenie przemian funkcjonalnych na obszarach wiejskich regionu łódzkiego.