Rolnictwo czy węgiel brunatny – utylitarność zasobów w rozwoju lokalnym gminy Krobi

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 44 - Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi
Strony: 125-136
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Współcześnie podstawową rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym miejscowości odgrywają zasoby lokalne rozumiane jako potencjał tkwiący w układach społeczno-terytorialnych poziomu lokalnego i regionalnego. Jednym z takich zasobów jest treść materialna i duchowa związana z określonym kultem religijnym. Religia od zawsze stanowiła istotny czynnik osadniczotwórczy. Pojawienie się masowego ruchu pielgrzymkowego prowadziło do powstania punktu osadniczego przekształcanego często w osiedle, a później w miasto i odwrotnie, zanik pielgrzymek stawał się przyczyną upadku gospodarczego i degradacji społecznej danej miejscowości. Głównym celem artykułu jest identyfikacja Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. Faustyny – związanego z kultem Miłosierdzia Bożego oraz jego znaczenia w rozwoju gospodarczym i życiu mieszkańców małej miejscowości wiejskiej Świnice Warckie. W artykule określono religijną i społeczną istotę kultu oraz Sanktuarium, wagę Świnic Warckich pośród innych miejsc kultowych tego typu oraz rozpoznano formy (sposoby) jego uprawiania oraz wpływ na życie gospodarcze i społeczne mieszkańców.

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
61-680 Poznań, ul. Dzięgielowa 27
aniaka@amu.edu.pl