Rozkład przestrzenny wartości rynkowych gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na obszarach wiejskich w sferze oddziaływania miasta

Studia Obszarów Wiejskich (2012)
Tom 29 - Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
Strony: 105-128
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
w.radziszewska@gik.pw.edu.pl

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki
j.jaroszewicz@gik.pw.edu.pl

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
a.szafranek@gik.pw.edu.pl