Uwarunkowania odnowy wsi w Polsce. Przypadek wsi Spycimierz

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 48 - Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Strony: 149-161
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Artykuł ma na celu określenie uwarunkowań odnowy wsi (wykorzystywanego i niewykorzystanego potencjału rozwojowego wsi), biorąc za przykład Spycimierz – miejscowość usytuowaną w województwie łódzkim, która stanowi nieodosobniony w skali kraju przykład działań odnawiających (zarówno tych planowanych, jak i realizowanych), prowadzących do odnowy selektywnej. Ten rodzaj odnowy jest konsekwencją pewnego określonego sposobu waloryzacji zasobów wsi przez ważnych dla procesu aktorów lokalnych. Spycimierz to wieś, która buduje swój potencjał w oparciu o tradycję układania kwietnych dywanów raz w roku, podczas święta Bożego Ciała. Proces odnowy tej miejscowości, z wyboru władz lokalnych i samych mieszkańców, koncentruje się więc na działaniach związanych ze wzmocnieniem roli tego obrzędu i wypromowaniem go na zewnątrz. Wydaje się to sytuacją nieco zawężoną, gdyż dokonana inwentaryzacja zasobów lokalnych miejscowości wskazuje również na inne, cenne zasoby/kapitały Spycimierza.

Uniwersytet Łódzki
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
ul. Kopcińskiego 31, 90-232 Łódź
pamela.jeziorska@geo.uni.lodz.pl