Wielkoobszarowe formy zagospodarowania państwowych gospodarstw rolnych a poziom bezrobocia w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2002)
Tom 02 - Problemy społeczne wsi
Strony: 147-156
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
rudnickir@umk.pl