Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku

Studia Obszarów Wiejskich (2004)
Tom 05 - Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich
Strony: 137-150
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Wrocławski
Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
glaz@geogr.uni.wroc.pl

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego
50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45b
marta@dcrl.pl