Wykorzystanie lokalnych zasobów wsi w kształtowaniu markowych produktów turystycznych. Studium przypadku bałtowskiego kompleksu turystycznego

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 47 - Zasoby lokalne w polityce terytorialnej
Strony: 129-144
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Turystyka wiejska w Polsce osiągnęła w latach 1991–2011 pozycję, która jest znacząca na rynku turystycznym. Dotychczas silnie rozproszony sektor usługodawców zmienił się w grupę podmiotów najczęściej zrzeszonych i współpracujących ze sobą. Opracowanie stanowi próbę oceny wykorzystania zasobów lokalnych wsi w kształtowaniu markowych produktów turystycznych na przykładzie gminy Bałtów w województwie świętokrzyskim. Zwrócono także uwagę na promocję tych produktów, która jest jednym z warunków powodzenia działalności turystycznej, osiągnięcia przewagi konkurencyjnej oraz sukcesu dla przedsiębiorstw turystycznych. Ukształtowane w Bałtowie lokalne produkty turystyczne stworzyły szanse na aktywizację miejscowej społeczności i poprawę trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu. Bałtowski produkt turystyczny jest autentyczny, w sposób naturalny powiązany z regionem. Jest unikatowy, rozpoznawalny na rynku i kompleksowy, gdyż stanowi szeroką ofertę, a wszystkie jego elementy są przemyślane i powiązane. Odróżnia się on również od ofert konkurencyjnych. Bałtowski produkt turystyczny jest widoczny w źródłach informacji, promuje region i sprzyja wzmacnianiu pozycji rynkowej.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Geografii
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
ewa.palka@ujk.edu.pl

Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
kudlan@wp.pl