Wykorzystanie środków finansowych na działania rolnośrodowiskowe w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007–2013

Studia Obszarów Wiejskich (2013)
Tom 34 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
Strony: 205-220
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
krystyna.kurowska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
hubert.kryszk@uwm.edu.pl