Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich

Studia Obszarów Wiejskich (2005)
Tom 08 - Obszary sukcesu na polskiej wsi
Strony: 69-84
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Wrocławski
50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 49/55
krzysztof.janc@uni.wroc.pl

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
konrad@twarda.pan.pl