Wyznaczniki gotowości zaangażowania się mieszkańców we współzarządzanie gminą wiejską

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 51
Strony: 99-117
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Proces przechodzenia od sposobu zarządzania opartego na biurokratycznych zasadach do współzarządzania (governace) ograniczony jest licznymi barierami związanymi przede wszystkim z uzyskaniem odpowiedniego poziomu partycypacji obywatelskiej mieszkańców. Zwraca się uwagę na szereg przyczyn takiego stanu rzeczy, mało jednak uwagi poświęcając samej gotowości mieszkańców do zaangażowania się. Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o poziom gotowości mieszkańców do włączania się w proces decydowania o ważnych dla gminy sprawach oraz czynniki w największym stopniu ów poziom różnicujące. Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku o umiarkowanej gotowości mieszkańców wybranych gmin wiejskich województwa łódzkiego do angażowania się proces zarządzania lokalnego, a czynnikiem mającym największe znaczenie w jego różnicowaniu okazał się odczuwany stopień poinformowania o działaniach władz lokalnych.

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego
ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź
malmarks@o2.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-240 Łódź
agnieszka.michalska-zyla@uni.lodz.pl