Zabezpieczenie egzystencji na obszarach wiejskich. Przykład gminy Dołhobyczów

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 48 - Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Strony: 163-174
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem badania było ukazanie sposobów zabezpieczenia egzystencji mieszkańców gminy Dołhobyczów położonej w województwie lubelskim jako przykładu obszaru peryferyjnego, w którym w okresie powojennym nastąpiło szereg drastycznych przemian zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej. W gminie procesy rozwojowe zachodzą powoli ze względu na peryferyjne płożenie i skutki przekształceń własnościowych w rolnictwie (likwidacja PGR-ów). W badaniu wykorzystano założenia koncepcji zabezpieczenia egzystencji, która pozwoliła wykazać specyfikę obszaru oraz występujących tu problemów społecznych.