Zalesienia gruntów rolnych jako element planowania i kształtowania rozwoju przestrzeni wiejskiej

Studia Obszarów Wiejskich (2012)
Tom 29 - Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
Strony: 209-230
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
mirbicz@umk.pl

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego
50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45b
marta@dcrl.pl