Zmiany w potencjale inwestycyjnym gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2012)
Tom 29 - Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
Strony: 231-246
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Katedra Finansów i Bankowości,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4
skorwider@uwm.edu.pl

Katedra Finansów i Bankowości,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4
maregar@uwm.edu.pl