Znaczenie funkcji bibliotek w środowisku wiejskim w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2015)
Tom 40 - Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Strony: 129-139
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Biblioteki publiczne w Polsce są zróżnicowane. Część z nich to skarbnice wiedzy, nastawione głównie na gromadzenie i udostępnianie zbiorów naukowych. Ich zasoby są ogromne i stale aktualizowane. Dla przeciętnego obywatela służy duża liczebnie sieć bibliotek utrzymywanych przez samorządy lokalne. Podstawowym ich zadaniem jest dostarczanie „książek do czytania” oraz działalność edukacyjno-kulturalna. Potrzeba przebudowy i wypracowania nowego wizerunku biblioteki publicznej, rozszerzającej swoją podstawową działalność o funkcje informacyjne, kulturalne i społeczne zwłaszcza na obszarach wiejskich w Polsce jest duża. Celem badawczym było określenie znaczenia, jakie spełniają biblioteki w środowisku wiejskim w Polsce. Rozwój bibliotek wiejskich wspierają dwa komplementarne programy: Rozwoju Bibliotek i Biblioteka+. W artykule przedstawiono działalność biblioteki wiejskiej w Starym Mieście jako centrum funkcji informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Model biblioteki wiejskiej jako centrum wszelakiej informacji, w którym można się dowiedzieć praktycznie wszystkiego, preferowany w państwach zachodnich, jest w Polsce jeszcze odległy.

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
61-680 Poznań, ul. Dzięgielowa 27
aniaka@amu.edu.pl