2018, Aktywność podmiotów lokalnych w procesie odnowy wsi w województwie małopolskim

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 52
Strony: 77-93
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
Zakład Zarządzania Rozwojem Lokalnym
ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa
amucha@irm.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
agnieszka.swigost@doctoral.uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarski Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7, 30–387 Kraków
lukasz.sykala@uj.edu.pl

Instytut Rozwoju Miast
Zakład Badań Procesów Rozwojowych w Europie Środkowo-Wschodniej
ul. Cieszyńska 2, 30–015 Kraków