Agnieszka MUCHA
Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Zakład Zarządzania Rozwojem Lokalnym ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa amucha@irm.krakow.pl