Agnieszka WOJEWÓDZKA-WIEWIÓRSKA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych, Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa agnieszka_wojewodzka@sggw.pl