Andrzej KOBRYŃ
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ul. Wiejska 45e, 15-351 Białystok a.kobryn@pb.edu.pl