Anna KLUSKA
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 adawidziak@gmail.com