Anna ZBIERSKA
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań anzbier@up.poznan.pl