Janusz SŁODCZYK
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole jslod@uni.opole.pl
Zmiana rozmiaru
Kontrast