Maciej ADAMIAK
Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu 90-142 Łódz, ul. Kopcinskiego 31 adamiak.maciek@gmail.com
Zmiana rozmiaru
Kontrast