Porównanie atrakcyjności turystycznej gmin wiejskich i miejsko‑wiejskich powiatu elbląskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 50 - Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
Strony: 81-99
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
ul. Oczapowskiego 5, 10‑957 Olsztyn
hakuc.blazowska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
ul. Oczapowskiego 5, 10‑957 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
ul. Oczapowskiego 5, 10‑957 Olsztyn
krzysztof.kupren@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
ul. Oczapowskiego 5, 10‑957 Olsztyn
graszka@uwm.edu.pl