Zorganizowanie producentów owoców i warzyw po 2004 roku. Stan i perspektywy

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 52
Strony: 177-187
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
anna.matuszczak@ue.poznan.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Instytut Nauk Ekonomicznych
ul. Toruńska 55–57, 85-023 Bydgoszcz
maryl.b@wp.pl