Anna MATUSZCZAK
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań anna.matuszczak@ue.poznan.pl