Zrównoważony rozwój demograficzny na obszarach wiejskich województwa pomorskiego po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej

Studia Obszarów Wiejskich (2010)
Tom 24 - Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 215-228
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
geoac@ug.edu.pl

Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
geogk@ug.edu.pl