Aleksandra CICHARSKA
Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk geoac@ug.edu.pl