Agnieszka JASZCZAK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ul. Prawocheńskiego 17, 10-719 Olsztyn agnieszka.jaszczak@uwm.edu.pl